Cuvânt înainte

Cuvânt înainte

Valeri Sinelnikov

Ghid pentru

a deveni stăpânul

propriei vieți

 

 

Cuvant inainte

Valeri Sinelnikov este medic, homeopat, profesor și scriitor,

autor al tehnicilor psihologice prezentate in cărţile Iubeşteţi

boala, Puterea intenției, Vaccin impotriva stresului sau Aikido

psihoenergetic, Calea spre bogăţie sau Unde sunt ingropate

comorile, Cursul practic al dr. Sinelnikov sau Cum să inveți să

te iubeşti, Puterea misterioasă a cuvantului. Formula iubirii etc.

Mulţumită modelului naturalvedic al conștiinței umane și a

programării subconştientului, mulți au fost capabili nu numai

să işi reconstruiască viața, să se schimbe in bine, ci, de asemenea,

să scape de boli considerate incurabile din punctul de

vedere al medicinei moderne, să creadă in ei inșiși și in unicitatea

lor, să invețe să işi gestioneze propria viață și să ințeleagă

procesele vieţii, să işi găsească iubirea și bunăstarea materială,

adică să devină fiecare Stăpanul, Creatorul destinului tău.

Cartea pe care o țineți in mainile voastre conține viziunea autorului

asupra vieții și a ordinii universale, asupra bolii, relațiilor

umane, dragostei, bogăției, in ea regăsinduse cele mai importante

etape ale tehnicilor sale psihologice și exerciții de lucru cu

sine. Adică, ceea ce puteți citi in mai multe cărți ale autorului a

fost cumulat intro singură carte. Aceasta este o cartesuport, o

reamintire a ceea ce ați uitat sau aţi trecut cu vederea atunci cand

aţi citit cărțile lui Valeri Sinelnikov. Manualul de faţă este o introducere

in tehnicile sale unice, o carte de reflecție pentru fiecare

zi. O puteţi avea mereu la voi, o puteţi deschide la orice pagină

și să vorbiţi din nou cu autorul ei, să intraţi cu el intrun dialog

interesant și antrenant.

La nivel subconştient subtil, fiecare om este o particulă

a Universului. Și nu numai omul, ci orice lucru viu, orice

obiect. Și aici toți suntem egali. Totul in această lume este unit

printrun singur scop comun: aspiraţia spre Intreg, adică spre

Dumnezeu, Univers, Inteligenţa Supremă. Și fiecare contribuie

cu aportul său unic la procesul universal de dezvoltare. Toți

mergem intro singură direcție, dar fiecare pe drumul său. Este

important ca omul să işi simtă valoarea, importanța și unicitatea

in această lume, dar nu prin creșterea superiorităţii in relaţia

cu ceilalți, deoarece fiecare persoană şi obiect sunt importante

in felul lor, ci in baza unei conştientizări a unicității sale intrun

organism unitar al Universului.

***

Idealul in viață poate fi doar un singur: Realitatea insăși, sau

Dumnezeu, sau Adevărul, indiferent cum il numim. Putem să

il numim Marele Mister. Idealul nostru trebuie să fie acel ceva

indestructibil. Către acest ideal trebuie să aspirăm toată viața,

iar toate celelalte din această lume sunt numai trepte pe Calea

Cunoașterii. Cu această atitudine față de lume nu vei avea niciodată

vreo dezamăgire in viața ta. Viața pentru tine va fi intotdeauna

un Mare Mister, care trebuie dezvăluit cu orice preț.

Ghid pe ntru a deve ni stăpanul propriei vieți

 

Dar nu este așa de simplu. Și omul nu o poate face intotdeauna.

Este nevoie de puritatea gandurilor și de deschiderea

sentimentelor. Ceea ce este important este ceea ce se află in spatele

fiecărui cuvant. Imaginile și sentimentele sunt importante.

Principalul lucru este să nu mințim. Trebuie să fiți cinstiţi cu

toţi, dar mai presus de toate cu voi inșivă. Să purtaţi responsabilitatea

fiecărui cuvant al vostru.

***

Cuvintele se nasc din sentimente umane. Și sentimentele nu

există fără imagini. Iar dacă nu ar exista cuvinte, atunci procesul

de comunicare și creație ar fi imposibil. Deoarece numai cuvintele

scot la lumină imagini și sentimente din subconștient. Dar

aceste imagini ar trebui să aibă o trăsătură. Ele trebuie să corespundă

vieții, să susțină viața. In caz contrar, vor duce omul la

moarte.

***

Cand comunicăm, există o uniune de ganduriimagini și,

prin urmare, de energii ale oamenilor, de eforturi ale acestora.

Se formează un gand colectiv, care posedă o forță incredibilă.

Iar sub influența multor ganduri colective, se formează o realitate

comună. Astfel are loc procesul creației.

Dar incotro vom direcţiona acest proces?

Pentru că putem să ne gandim la sfarșitul lumii și să ne imaginăm

imagini teribile. Insă putem să visăm la un viitor minunat

și să il aducem aproape prin acțiunile noastre.

A spune ceva inseamnă să o faci deja. Amintițivă această

zicală: Cuvantul este ca porumbelul. Odată scăpat, nul mai

prinzi.

***

Majoritatea oamenilor se tem de gandurile lor, vor să

scape de ele cat mai curand posibil, fără săși dea seama că ei

inșiși leau produs. Iar dacă aceste ganduri există, atunci sunt necesare pentru ceva. Niciun gand nu apare fără motiv. Fiecare

servește la realizarea unei anumite intenții pozitive. Și aceasta

este literă de lege.

***

O intenție pozitivă poate fi definită cu ajutorul unei intrebări

magice puse subconștientului: De ce am nevoie de acest

gand? Care este cel mai important lucru pe care vrei săl faci

pentru mine creand acest gand in viața mea? Creand ganduri

noi, eşti in poziția de Maestru al vieții tale.