Cuvânt înainte

Cuvânt înainte

Valeri Sinelnikov este medic, homeopat, profesor și scriitor, autor al tehnicilor psihologice prezentate în cărţile Iubeşteţi boala, Puterea intenției, Vaccin împotriva stresului sau Aikido psihoenergetic, Calea spre bogăţie sau Unde sunt îngropate comorile, Cursul practic al dr. Sinelnikov sau Cum să înveți să te iubeşti, Puterea misterioasă a cuvântului. Formula iubirii etc. Mulţumită modelului naturalvedic al conștiinței umane și a programării subconştientului, „mulți au fost capabili nu numai să îşi reconstruiască viața, să se schimbe în bine, ci, de ase-menea, să scape de boli considerate incurabile din punctul de vedere al medicinei moderne, să creadă în ei înșiși și în unici-tatea lor, să învețe să îşi gestioneze propria viață și să înțeleagă procesele vieţii, să îşi găsească iubirea și bunăstarea materială, adică să devină fiecare Stăpânul, Creatorul destinului tău.

 

Cartea pe care o țineți în mâinile voastre conține viziunea auto-rului asupra vieții și a ordinii universale, asupra bolii, relațiilor umane, dragostei, bogăției, în ea regăsinduse cele mai impor-tante etape ale tehnicilor sale psihologice și exerciții de lucru cu sine. Adică, ceea ce puteți citi în mai multe cărți ale autorului a fost cumulat întro singură carte. Aceasta este o cartesuport, o reamintire a ceea ce ați uitat sau aţi trecut cu vederea atunci când aţi citit cărțile lui Valeri Sinelnikov. Manualul de faţă este o intro-ducere în tehnicile sale unice, o carte de reflecție pentru fiecare zi. O puteţi avea mereu la voi, o puteţi deschide la orice pagină și să vorbiţi din nou cu autorul ei, să intraţi cu el întrun dialog interesant și antrenant.


 

5


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nivel subconştient subtil, fiecare om este o particulă a Universului. Și nu numai omul, ci orice lucru viu, orice obiect. Și aici toți suntem egali. Totul în această lume este unit printrun singur scop comun: aspiraţia spre Întreg, adică spre Dumnezeu, Univers, Inteligenţa Supremă. Și fiecare contribuie cu aportul său unic la procesul universal de dezvoltare. Toți mergem întro singură direcție, dar fiecare pe drumul său. Este important ca omul să îşi simtă valoarea, importanța și unicita-tea în această lume, dar nu prin creșterea superiorităţii în relaţia cu ceilalți, deoarece fiecare persoană şi obiect sunt importante în felul lor, ci în baza unei conştientizări a unicității sale întrun organism unitar al Universului.

 

***

 

Idealul în viață poate fi doar un singur: Realitatea însăși, sau Dumnezeu, sau Adevărul, indiferent cum îl numim. Putem să îl numim Marele Mister. Idealul nostru trebuie să fie acel ceva indestructibil. Către acest ideal trebuie să aspirăm toată viața, iar toate celelalte din această lume sunt numai trepte pe Calea Cunoașterii. Cu această atitudine față de lume nu vei avea nici-odată vreo dezamăgire în viața ta. Viața pentru tine va fi întot-deauna un Mare Mister, care trebuie dezvăluit cu orice preț.

 

***


 

7


Valeri Sinelnikov

 

În ultimele decenii, oamenii de știință au ajuns să creadă că Universul este un fel de energie pură de neînțeles, care are conștiință proprie. În creștinism, aceasta se numește Dumnezeu (sub nume diferite), în lumea musulmană – Allah, în Orient – Adevăr. Oamenii de știință o numesc vid fizic. Există și alte nume. Dar indiferent de modul cum vom numi acest ceva, aceste denumiri vor fi diverse metafore, modalități diferite de a vorbi despre același lucru. Această sursă a toate câte există, această Putere îi unește pe toţi, iar totul în această lume este baza vieții. Magicienii și vrăjitorii cunoşteau aceste lucruri, iar acum şi știința oficială știe deja că această energie misterioasă se poate supune impactului intențiilor unei per-soane. Adică aşteptările noastre încep să influenţeze alte sis-teme energetice și să aşeze evenimentele în conformitate cu așteptările noastre. Prin urmare, această sursă a existenţei, această forță care ne creează destinul este în noi.

 

***

 

De ce o persoană rămâne surdă atât la înțelepciunea străve-che, cât și la concluziile oamenilor de știință moderni? Cum se întâmplă că, atunci când se confruntă cu aceeași Lume, oame-nii o percep în feluri întratât de diferite? Și motivul este din nou în omul în sine. În atitudinea sa față de ceea ce percepe. Se pare că, atunci când relaţionează cu o realitate inimaginabilă, bogată și complexă, oamenii ajung să creeze un model mizera-bil al lumii, care le provoacă durere și suferință.

 

***

 

Mintea noastră subconștientă este un mare iluzionist, care, conform regulilor corespunzătoare, construiește o mare iluzie în fața noastră. Ne creează lumea (mai precis o microlume), ne protejează de haosul Universului, alegând pentru percepția noastră numai ceea ce consideră necesar și inofensiv. Dar, îndeplinind funcții creative și de protecție, pentru mulți dintre


 

8


Ghid pentru a deveni stăpânul propriei vieți

 

noi, ea sa transformat involuntar întrun temnicer. La final, mintea noastră nu ne permite să trecem dincolo de granițele lumii create. Ea vine în mod constant cu diverse trucuri, adesea folosind teama, pentru a ne convinge că iluzia pe care neo oferă reprezintă chiar realitatea.

 

***

 

Este foarte important pentru noi toți să înțelegem că totul în această lume este minunat și pur chiar de la început. Nu există nimic murdar în lume. Dumnezeu a creat totul curat și sfânt. Dacă percepeți vreun fel de „murdărie“, atunci este doar pentru că gândurile voastre sunt murdare. Universul, Realitatea este perfectă. Este imperfect modelul vostru despre această Realitate.

 

***

 

Există o mare diferență între realitate și lumea noastră. Din copilărie am creat un model de lume, un model de realitate în care ne trăim întreaga viață încercând săl îmbunătățim cumva. Și nu există modele rele sau bune. Întrebarea este dacă modelul este viabil și util. Pe de o parte, modelul nostru ne ajută să ne bucurăm de toate beneficiile pe care civilizația umană lea acu-mulat pe parcursul mai multor secole, iar pe de altă parte ne creează restricții, întărindune convingerea în faptul că mode-lul nostru, departe de a fi unul perfect, chiar este Realitatea în sine. Și această înșelăciune de sine ne îndepărtează de realitate și generează o stare de nemulțumire.

 

***

 

Din copilărie am învățat să acceptăm descrierea lumii ca fiind realitate. Astfel, adulții îi trasează copilului direcția, iar el mai departe face unele schimbări sau aduce ceva nou în pro-gramul său de comportament. Acestea pot fi gânduri care fie îi îmbogățesc experiența de viață și îi fac viața mai interesantă și mai plină, fie io fac mai sărăcăcioasă și îi limitează individului


 

9


Ghid pentru a deveni stăpânul propriei vieți

 

destinul nostru! Astfel, lumea noastră este o reflectare a pro-priilor noastre gânduri.

 

***

 

Limbajul este cel care modelează conştiinţa și gândirea unei persoane. La urma urmei, din fragedă copilărie și până la o vârstă foarte înaintată, viața unei persoane este strâns legată de limbaj.

 

Ce facem în viața reală cu ajutorul limbajului?

 

În primul rând, comunicăm cu alte persoane, stabilim con-tacte, întrerupem relațiile.

 

În al doilea rând, ne exprimăm sentimentele și emoțiile.

 

În al treilea rând, naştem sentimente și reacții la alte per-soane. Cu alte cuvinte, îi influențăm pe oameni.

 

În al patrulea rând, limbajul este un sistem de cunoştinţe și acțiuni magice în lumea din jurul nostru.

 

Limbajul este un instrument uimitor prin care oamenii comu-nică între ei. Limbajul este cel care păstrează toate cunoștințele umane din cele mai vechi timpuri şi până în zilele noastre. El face posibilă însăși existența și dezvoltarea culturii umane.

 

***

 

Când spun „Cuvântul“, mă refer nu atât la ceea ce se pro-nunţă cu voce tare, ci ceea ce gândește un om, ceea ce pronunţă în interiorul lui. Ce crede el.

 

Deseori întâlnim în viaţă oameni care spun un lucru, dar fac, respectiv posedă, altceva.

 

Important este nu ceea ce spune persoana. Putem spune orice. Ceea ce contează este ceea ce crede ea. Ce gânduriima-gini domnesc în sufletul său, în mintea sa subconștientă.

 

Fiecare dintre noi are o putere extraordinară. Această putere este realizată prin gândurile noastre, în care credem. Ţineţi minte cuvintele? „După credința voastră vi se va da!“

 

***


 

11

All comments

Leave a Reply